מרכז מידע- טיולים ושטח

מדור זה מוקדש לכל חובבי השטח והטיולים במטרה לשפר את האיכות וההנאה מהפעילות בטבע.

הכנו לכם מאגר מתכוני שטח מומלצים ביותר!

בנוסף קיים כאן מאגר רשימות ציוד מומלצות לסוגי טיולים וארועי טבע שונים.
קיים כאן עמוד עם טיפים שונים לטיולים,
וקיים כאן לראשונה מדור המוקדש לשבת שטח – שמירת שבת כהלכתה בטבע.

 

** לידיעתכם – המידע המפורסם באתר מקורו במגוון גורמים.  "בטבע שלך" אינה אחראית למידע כאמור ו/או לנכונותו, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לאדם ו/או לרכוש בגין ו/או בקשר לשימוש במידע. המידע הינו כלי עזר למטייל בלבד, ואינו מהווה המלצה או היתר ליציאה לטיול או לפעילות אחרת.