הפעלות חינוכיות

ימי צבא

על חינוך בשטח

פעילויות ODT – Outdoor 

פעילויות Indoor

הישרדות

משחקים ייחודיים / הפעלות ייחודיות

תכניות ארוכות טווח